دوچرخه BMX

دوچرخه BMX

دوچرخه BMX

بعضی از فعالیت ها و ورزش ها مخاطب خاص خود را دارند. بعضی از ورزش ها بیشتر از این که ورزش باشند یک هنر هستند و بیشتر به صورت زیر زمینی دنبال می شوند. مانند پارکور، دایوینگ، اسکیت برد، دوچرخه … ادامه مطلب

2 نظرات